Беларуская дыялекталогія: матэрыялы і даследаванні. Вып. 5

БЕЛАРУСКАЯ ДЫЯЛЕКТАЛОГІЯ: МАТЭРЫЯЛЫ І ДАСЛЕДАВАННІ / Зборнік навуковых артыкулаў / Нац. акад. навук Беларусі. Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ-ры НАН Беларусі, Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа; рэд. В.М. Курцова, Л.П.Кунцэвіч. – Вып. 5. - Мінск: РУП “Выдавецкі дом “Беларус. навука”, 2018. – 403 с.
 
Пяты выпуск выдання «Беларуская дыялекталогія. Матэрыялы і даследаванні» прысвечаны пытанням дыялектнай лексікаграфіі і тэкстаграфіі. Значная частка прац у зборніку - гэта апрацаваныя архіўныя, а таксама этнаграфічныя лексічныя матэрыялы са спадчыны беларускіх народных гаворак ХІХ-ХХІ стст. Сучасная мясцовая беларуская гаворка ў форме тэкстаў з розных рэгіёнаў Беларусі прадстаўлена абмежавана. У тэкстаграфічную частку кнігі ўключаны галоўным чынам запісы з дзяржаўнага беларуска-расійскага, беларуска-польскага і беларуска-латышскага памежжа.
Інфармацыйна-даведачны блок матэрыялаў уключае паказальнік слоў, спісы скарачэнняў і іншыя звесткі.
 
Зборнік робіць важны ўклад у рэалізацыю фундаментальнага праекта «Зводны слоўнік беларускіх народных гаворак» і з’яўляецца запатрабаваным сярод лінгвістаў, этнографаў, гісторыкаў, а таксама ўсіх, хто займаецца родным словам.

Русак Валянціна Паўлаўна узнагароджана медалём Францыска Скарыны

Запрашаем на чарговую сустрэчу.

17 траўня, на Ушэсце, супрацоўніца аддзела фалькларыстыкі і культуры славянскіх народаў Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Алена Ляшкевіч прачытае лекцыю Позневясновыя святы: ад Юря да Купалля. Лекцыя адбываецца ў межах цыклу, ініцыяванага Інстытутам мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі і Домам-музеем І з’езду РСДРП.

Рэспубліканскі навукова-практычны семінар “Любаншчына на гісторыка-культурнай карце Беларусі”

Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа ў канцы красавіка правёў у г. Любань Мінскай вобласці Рэспубліканскі навукова-практычны семінар “Любаншчына на гісторыка-культурнай карце Беларусі”, прымеркаваны да Года малой радзімы. Выбар рэгіёна быў невыпадковы. Любанскі раён займае ўнікальнае геаграфічнае становішча: ён ахоплівае дзве геаграфічныя зоны – Цэнтральную Беларусь і Усходняе Палессе. На гэтых землях беражліва захоўваюцца многія народныя традыцыі, а забытыя – адраджаюцца.

Віншуем Шклярыка Вадзіма Аляксандравіча!

Рашэннем Савета па абароне дысертацый Д 01.42.03 пры дзяржаўнай навуковай установе “Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі” ад 15 снежня 2017 г. (пратакол № 7) Шклярыку Вадзіму Аляксандравічу прысуджана вучоная ступень кандыдата філалагічных навук.

Са Святам!

Запрашаем Вас на сустрэчу.

Гэтым разам у рамках асветніцкіх лекцый-дыскусій, арганізаваных Інстытутам мовазнаўства імя Якуба Коласа і філіялам Дом-музей І з’езда РСДРП, сустрэча будзе складацца з дзвюх частак.

ГРАФФИТИ КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

26 апреля 2018 г. в Институте языкознания им. Якуба Коласа доцентом кафедры теоретического и славянского языкознания БГУ Александром Михайловичем Калютой была прочитана лекция на тему «Граффити как лингвистический и психологический феномен».

Падзяка Старшыні Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

Падзяка ўручана на агульным сходзе НАН Беларусі 26.04.2018

Запрашаем Вас на сустрэчу.

На чарговай сустрэчы ў межах цыклу культурна-асветніцкіх лекцый-дыскусій паспрабуем разабрацца, чаму 400-годдзе Беларускага кнігадрукавання адзначылі ў 1925 годзе, а 500-годдзе прыйшлося ўжо на 2017-ы.

Справа ў тым, што раней гісторыю айчыннага кнігадрукавання вялі ад “Апостала” Францыска Скарыны, які быў надрукаваны ў 1525 годзе ў Вільні.

Глядзіце таксама

  • Корпус беларускай мовы