Алімпіядны рух на Міншчыне

З 9 па 13 студзеня ў Барысаве праходзіў трэці этап рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах “Беларуская мова” і “Беларуская літаратура”, на які прыехала 69 лепшых знаўцаў роднай мовы з розных гарадоў і вёсак Мінскай вобласці. Арганізацыю і правядзенне алімпіяды забяспечыла загадчык вучэбна-метадычнага аддзела сацыяльна-гуманітарных дысцыплін ДУА “Мінскі абласны інстытут развіцця адукацыі” Рыта Пятроўна Ільіна. У якасці членаў журы былі запрошаны таксама і супрацоўнікі Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры – І. У. Галуза, А. А. Карп і А. А. Марозава.

Прэзентацыя "Тлумачальнага слоўніка беларускай літаратурнай мовы"

Ад першай граматыкі да будучай

19 – 20 студзеня 2017 г. у Інстытуце мовазнаўства імя Якуба Коласа прайшла Міжнародная навуковая канферэнцыя “Беларуская граматыка: ад Браніслава Тарашкевіча да сучаснасці”, прысвечаная 125-годдзю з дня нараджэння стваральніка першага нарматыўнага дапаможніка.

На Бюро Прэзідыума НАН Беларусі была разгледжана і ўхвалена Канцэпцыя развіцця Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа

20 студзеня на Бюро Прэзідыума НАН Беларусі была разгледжана і ўхвалена Канцэпцыя развіцця Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа, прадстаўленая дырэкцыяй філіяла. З дакладам, прысвечаным перспектывам акадэмічнай лінгвістыкі, выступіў дырэктар Інстытута І.Л.Капылоў. У дакладзе былі ўзнятыя пытанні статусу і ролі беларускай мовы ў двухмоўным грамадстве, кадравага патэнцыялу і матэрыяльна-тэхнічнай базы інстытута і інш.

КРУГЛЫ СТОЛ “РОЛЯ І МЕСЦА АКАДЭМІКА БРАНІСЛАВА ТАРАШКЕВІЧА Ў БЕЛАРУСКІМ НАЦЫЯНАЛЬНЫМ АДРАДЖЭННІ”

20 студзеня 2017 года спаўняецца 125 гадоў з дня нараджэння акадэміка Акадэміі навук Беларусі, вядомага беларускага грамадска-палітычнага дзеяча, пісьменніка-перакладчыка, вучонага-мовазнаўца, аўтара першай беларускай граматыкі, Браніслава Тарашкевіча.

Усходнепалескія гаворкі: новыя лінгвістычныя дасягненні па вывучэнні мясцовага лінгваландшафту

Адметнай падзеяй у жыцці Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа стала прэзентацыя ў лістападзе мінулага года новага выдання. Ім з'яўляецца "Лінгвістычны мікраатлас Тураўшчыны". Кніга выйшла ў выдавецтве "Беларуская навука" (2016) пад агульнай рэдакцыяй доктара філалагічных навук, прафесара, вядомага славіста Г. А. Цыхуна.

Беларуска-польскія культурна-моўныя ўзаемадачыненні: ад гісторыі да сучаснасці

Беларуска-польскія культурна-моўныя ўзаемадачыненні: ад гісторыі да сучаснасці: зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі [і інш.]; навук. рэд.: В.М. Курцова, Н.А. Снігірова, M. Jankowiak, M. Ostrówka. – Мінск: Беларуская навука, 2016. – 435 с.

Беларуска-італьянскае культурнае ўзаемадзеянне і праблема захавання нацыянальнай ідэнтычнасці: гістарычны вопыт і сучасныя праблемы

Беларуска-італьянскае культурнае ўзаемадзеянне і праблема захавання нацыянальнай ідэнтычнасці: гістарычны вопыт і сучасныя праблемы: зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі [і інш.]; навук. рэд.: С.Л. Гаранін, І.У. Ялынцава. – Мінск: Беларуская навука, 2016. – 342 с.

Пайшоў з жыцця Мікалай Нілавіч Крыўко

7 снежня не стала нашага калегі — вядомага мовазнаўца, вопытнага лексіколага і лексікографа, кандыдата філалагічных навук, вядучага навуковага супрацоўніка аддзела лексікалогіі і лексікаграфіі Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі Мікалая Нілавіча Крыўко.

Беларуска-польскія ўзаемаадносіны: на шляху да памнажэння набытага

Адметнай падзеяй у грамадскім жыцці Беларусі  стаў візіт у нашу краіну ў пачатку снежня маршалка сената Польшчы Станіслава Карчэўскага. Гэты візіт з'яўляецца знакавым не толькі для  сферы грамадска-палітычных і эканамічных дачыненняў паміж Беларуссю і Польшчай, але і навуковых, бо сярод мноства запланаваных на час знаходжання мерапрыемстваў было таксама наведанне Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

Глядзіце таксама

  • Корпус беларускай мовы