ПРАБЛЕМЫ ФАРМІРАВАННЯ МОЎНАЙ КАМПЕТЭНЦЫІ БУДУЧЫХ МЕДЫКАЎ

Дырэктар Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа І.Л. Капылоў і старшыня Рэспубліканскай тэрміналагічнай камісіі Э.В. Ярмоленка прынялі ўдзел у ІІІ Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі  «Бесперапынная прафесійная медыцынская адукацыя і атэстацыя медыцынскіх работнікаў: у фокусе дыстанцыйных і сімуляцыйных тэхналогій», якая прайшла на базе Гомельскага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта.

Выгонная, Л. Ц. Фанетыка роднага слова: выбраныя працы

Выгонная, Л. Ц. Фанетыка роднага слова: выбраныя працы / Л. Ц. Выгонная; уклад.: В. П. Русак [і інш.]; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа. – Мінск: Беларуская навука, 2023. – 393 с.

У зборніку змешчаны выбраныя працы доктара філалагічных навук Л.Ц. Выгоннай па актуальных праблемах фанетыкі, фаналогіі, інтанацыі і націску ў сучаснай беларускай літаратурнай мове, разглядаюцца пытанні перадачы гукавога строю мовы сродкамі арфаграфіі і пунктуацыі. Матэрыялы зборніка знойдуць прымяненне пры асвятленні пытанняў станаўлення і развіцця беларускай мовы, пры стварэнні абагульняльных прац па фанетыцы і фаналогіі беларускай літаратурнай мовы, у выкладчыцкай практыцы.

Русско-белорусский системный семантический словарь.

Русско-белорусский системный семантический словарь. В 2 т. Т. 1 / Нац. акад. наук Беларуси, Центр исслед. белорус. культуры, языка и лит., Ин-т языкознания им. Якуба Коласа; сост.: Н. В. Лавринович [и др.]; науч. ред.: А. А. Лукашанец, О. М. Николаева. – Минск: Беларуская навука, 2023. – 1103 с.

Русско-белорусский системный семантический словарь. В 2 т. Т. 2 / Нац. акад. наук Беларуси, Центр исслед. белорус. культуры, языка и лит., Ин-т языкознания им. Якуба Коласа; сост.: О.Г. Ванкевич, И.В. Елынцева, И.В. Кондратеня [и др.]; науч. ред. О. М. Николаева. – Минск: Беларуская навука, 2023. – 1223 с.

Арабские, персидские и турецкие рукописи в государственных хранилищах Беларуси = Арабскія, персідскія і турэцкія рукапісы ў дзяржаўных кнігазборах Беларусі: каталог

Арабские, персидские и турецкие рукописи в государственных хранилищах Беларуси = Арабскія, персідскія і турэцкія рукапісы ў дзяржаўных кнігазборах Беларусі: каталог / сост. Л. И. Станкевич, М. В. Тарелко;  науч. ред.: Д.Э. Севрук, И.А. Сынкова – Минск: Беларуская навука, 2023. –  181 с. : ил.

Каталог змяшчае апісанне ўсіх вядомых на сённяшні дзень арабскіх, персідскіх і турэцкіх рукапісаў, якія захоўваюцца ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі, Гомельскай універсальнай абласной бібліятэцы, Гродзенскім дзяржаўным музеі гісторыі рэлігіі, Цэнтральнай навуковай бібліятэцы імя Якуба Коласа НАН Беларусі. Агульная колькасць манускрыптаў складае 38 адзінак захоўвання, якія датуюцца  XIV – пачаткам XX ст. 

У гасцях у Падсвільскай сярэдняй школе Глыбоцкага раёна

19 мая супрацоўнікі Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа былі на выязным мерапрыемстве ў Глыбоцкім раёне. Яны наведалі Падсвільскую сярэднюю школу імя Героя Савецкага Саюза П.М. Казлова. У Падсвілле навукоўцы былі запрошаны начальнікам аддзела адукацыі Глыбоцкага райвыканкама Таццянай Вячаславаўнай Гаўрылавай. Прыехалі супрацоўнікі Інстытута ў Глыбоцкі раён, каб расказаць мясцовым настаўнікам аб выніках працы даследчыкаў у галіне нацыянальнага мовазнаўства, найперш аб тых публікацыях, якія створаны ў дапамогу настаўнікам, а таксама каб распавесці аб асобах, жыццёвы лёс якіх быў знітаваны з  Глыбоччынай.

   

Круглы стол “Перспектывы развіцця беларускай этналінгвістыкі. Працяг”

26 мая на базе Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа адбыўся круглы стол “Перспектывы развіцця беларускай этналінгвістыкі” з удзелам старшага выкладчыка філалагічнага факультэта БДУ Кахновіч Н.А. і студэнтаў 3 курса  спецыяльнасці “Славянская філалогія”.

ДАЎНІЯ БЕЛАРУСКІЯ ЕВАНГЕЛЛІ

17 красавіка 2023 г. у Цэнтральнай бібліятэцы імя Янкі Купалы г. Мінска адбылася сустрэча супрацоўнікаў аддзела гісторыі беларускай мовы з вучнямі восьмых класаў гімназіі № 23 г. Мінска, а таксама з чытачамі бібліятэкі.

Н.В. Паляшчук, загадчык аддзела, і Э.В. Ярмоленка, вядучы навуковы супрацоўнік аддзела, расказалі прысутным аб рэлігійных помніках, створаных на тэрыторыі даўняй Беларусі.

“С.М. НЕКРАШЭВІЧ – ЗАСНАВАЛЬНІК НАЦЫЯНАЛЬНАЙ ЛЕКСІКАГРАФІІ: ДА 140-ГОДДЗЯ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ

Круглы стол «С.М. Некрашэвіч – заснавальнік нацыянальнай лексікаграфіі: да 140-годдзя з дня нараджэння», быў сумесна арганізаваны і праведзены аддзеламі дыялекталогіі і лінгвагеаграфіі і лексікалогіі і лексікаграфіі Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа. Ён адбыўся 12 мая.

Вялікі пясняр беларускага народа Якуб Колас – адзін са стваральнікаў сучаснай беларускай літаратурнай мовы

Вялікі пясняр беларускага народа Якуб Колас – адзін са стваральнікаў сучаснай беларускай літаратурнай мовы: зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа. – Мінск : Беларуская навука, 2023. – 340 с.: іл.

СЛУЖБА МОЎНАЙ ДАВЕДКІ

Сёння пачала працу служба моўнай даведкі Інстытута мовазнаўства.

Задаваць пытанні і чытаць адказы на іх цяпер можна на сайце https://daviedka.bnkorpus.info.

Супрацоўнікі нашага інстытута могуць даць адказы на пытанні, якія датычацца

► правапісу,

► вымаўлення,

► граматычных формаў,

► значэння і ўжывання слоў і выразаў.

Таксама вы можаце атрымаць адказы на пытанні пра гісторыю беларускай мовы, народныя гаворкі, этымалогію, лінгвістычныя выданні.

З правіламі карыстання нашай службы можна азнаёміцца тут: https://daviedka.bnkorpus.info/about/.

Калі ласка, звяртайцеся!

Глядзіце таксама

  • Корпус беларускай мовы