A.I. Жураўскі. Выбраныя працы

A.I. Жураўскі. Выбраныя працы / А.I. Жураўскі; уклад.: H.В. Паляшчук, А. Ф. Мяснікоў. – Мінск : Беларус. навука, 2014. – 491 с.

У зборніку змешчаны выбраныя працы члена-карэспандэнта НАН Беларусі А.I.Жураўскага па актуальных праблемах гістарычнага i сучаснага мовазнаўства. Матэрыялы зборніка знойдуць выкарыстанне пры асвятленні пытанняў станаўлення i развіцця беларускай мовы, пры стварэнні абагульняючых прац па гісторыі беларускай літаратурнай мовы, гістарычнай лексікалогіі, гістарычнай стылістыцы; у выкладчыцкай практыцы; у выкананні міждысцыплінарных праектаў; у мерапрыемствах, накіраваных на папулярызацыю мінулага беларускага народа ў нашай краіне i за яе межамi.

Адрасуецца мовазнаўцам, даследчыкам сумежных навуковых напрамкаў, выкладчыкам, аспірантам, магістрантам, студэнтам.

Глядзіце таксама

  • Корпус беларускай мовы