Ярушэвіч, А. В. Расейска-беларускі слоўнік. Архіўная спадчына

Ярушэвіч, А. В. Расейска-беларускі слоўнік. Архіўная спадчына / А. В. Ярушэвіч ; уклад., уступ. арт. I. У. Галуза; навук. рэд. В. М. Курцова; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа, Нац. архіў Рэспублікі Беларусь. - Мінск : Беларуская навука, 2018. - 351 с.

 
ІSBN 978-985-08-2373-1.
 
«Расейска-беларускі слоўнік» А. В. Ярушэвіча захоўваецца ў рукапісе ў Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь. Падрыхтаваны да выдання слоўнік пасля апрацоўкі змяшчае звыш 13 тыс. рэестравых адзінак. Гэта пераважна агульнавядомая лексіка, якую аўтар збіраў і сістэматызаваў на працягу 1907-1918 гг.
Праца разлічана на даследчыкаў, мовазнаўцаў і аматараў роднай мовы.
 

Глядзіце таксама

  • Корпус беларускай мовы