“ТАЯМНІЦЫ ФАЛЬКЛОРНЫХ ЭКСПЕДЫЦЫЙ”: ЛЕКЦЫЯ ДЛЯ СТУДЭНТАЎ БДПУ ІМЯ М. ТАНКА

25 красавіка 2022 г. Т.М. Аліферчык, загадчык аддзела славістыкі і тэорыі мовы, і А.М. Боганева, загадчык сектара этналінгвістыкі і фальклору, прачыталі лекцыю “Таямніцы фальклорных экспедыцый” для студэнтаў 1–2 курсаў факультэта пачатковай адукацыі Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка.

Супрацоўнікі Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа Т.М. Аліферчык і А.М. Боганева штогод выязджаюць у экспедыцыі, таму іх практычны вопыт можа быць карысным для маладых збіральнікаў.

Супрацоўнікі факультэта пачатковай адукацыі Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка з’яўляюцца сувыканаўцамі навуковага праекта “Фальклор у еўрапейскім кантэксце” Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. У межах планавай тэмы разам са студэнтамі займаюцца даследаваннем дзіцячага фальклору, арганізоўваюць запаўненне школьнікамі анкет, узор якіх распрацаваны супрацоўнікамі аддзела фалькларыстыкі і культуры славянскіх народаў Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, а таксама праводзяць першасную апрацоўку анкет. Многія студэнты прыехалі вучыцца з вёсак, таму на канікулах у іх будзе магчымасць атрымаць першы вопыт палявых фальклорных экспедыцый на сваёй малой радзіме і паспрабаваць сябе ў якасці збіральнікаў асобных разнавіднасцей традыцыйнай культуры.

Т.М. Аліферчык выступіла з паведамленнем пра асаблівасці арганізацыі фальклорных экспедыцый. Хто можа быць інфармантам, з чаго пачаць размову, пра што і як гаварыць з  інфармантам, як занатоўваць і фіксаваць матэрыялы – усё гэта важныя аспекты, ад якіх залежыць паспяховасць экспедыцыі. Прыклады з прыватнай калекцыі тапанімічных легенд, сабраных аўтарам у заходнепалескіх вёсках, а таксама каментарыі матэрыялу яскрава ілюструюць важныя аспекты ўзаемадзеяння з інфармантамі падчас экспедыцый.

А.М. Боганева расказала пра жанры дзіцячага фальклору, паколькі для збіральнікаў важна валодаць тэарэтычнымі ведамі, акцэнтавала ўвагу на пашпартызацыі запісаў фальклорных матэрыялаў. Акрамя гэтага ў якасці прыкладаў Алена Міхайлаўна прадэманстравала відэазапісы з экспедыцый у Іванаўскім раёне Брэсцкай вобласці і Валожынскім раёне Мінскай вобласці і пракаментавала паказаныя матэрыялы. Важным аспектам выступлення стала перадгісторыя працы па збіранні дзіцячага фальклору – супрацоўніцтва з Эстонскім літаратурным музеем, дзе захоўваюцца матэрыялы па дзіцячым фальклоры  перыяду 30-х гг. ХХ ст.

 

Пасля лекцыі Т.М. Аліферчык  і А.М. Боганева правялі кансультацыю для ўдзельнікаў студэнцкай фальклорнай лабараторыі па першаснай апрацоўцы сабраных матэрыялаў.

Сустрэча прайшла надзвычай прадуктыўна. Спадзяёмся, што ў бліжэйшы час кола збіральнікаў традыцыйнай культуры папоўніцца новымі асобамі.

 

Глядзіце таксама

  • Корпус беларускай мовы