Алексяевіч, Г.В. Усходне- і заходнеславянскае моўнае ўзаемадзеянне ў XIV–XVII стст.

Алексяевіч, Г.В. Усходне- і заходнеславянскае моўнае ўзаемадзеянне ў XIV–XVII стст. / Г.В. Алексяевіч ; навук. рэд. М.П. Антропаў. – Мінск : Беларуская навука, 2023. – 281 с.

У манаграфіі даследуецца праблема ўсходне- і заходнеславянскіх моўных кантактаў, у прыватнасці ўплыў чэшскай мовы на старабеларускую, стараўкраінскую і старарускую мовы. Па выніках гісторыка-этымалагічнага аналізу было ўстаноўлена больш за 180 запазычанняў чэшскага і чэшска-польскага паходжання ва ўсходнеславянскіх мовах XIV–XVII стст. Іх пранікненне абумоўлена пашырэннем чэшскай літаратурна-пісьмовай традыцыі сярод іншых заходнеславянскіх народаў у XIV–XVI стст. Польская мова часта выступала ў ролі пасрэдніка, праз якую ўсходнеславянскімі мовамі запазычваліся чэшскія словы. Разам з тым, існавалі прамыя шляхі пранікнення багемізмаў, перадусім у старабеларускую і стараўкраінскую мовы.

Адрасуецца славістам, этымолагам, гісторыкам мовы і спецыялістам па міжславянскіх моўных сувязях.

Міжнародная навуковая канферэнцыя “Сучасныя праблемы анамастыкі” (да 100-годдзя з дня нараджэння М.В. Бірылы)

Шаноўныя калегі!

13–14 верасня 2023 г. у Інстытуце мовазнаўства імя Якуба Коласа ДНУ “Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі” будзе праводзіцца Міжнародная навуковая канферэнцыя “Сучасныя праблемы анамастыкі” (да 100-годдзя з дня нараджэння М.В. Бірылы).

У рамках мерапрыемства запланавана правядзенне круглага стала «Мікалай Васільевіч Бірыла: шматграннасць асобы»

Рэгламент работы і спіс удзельнікаў апублікаваны ў праграме канферэнцыі.

Доступ: https://us06web.zoom.us/j/2278824830?pwd=WWdJQVovK0I2Wi9zZndycHZlOCtoUT09
Ідэнтыфікатар канферэнцыі:  227 882 4830
Код доступу: 1409

“ГАРАДОЦКІЯ ЧЫТАННІ – 2023”

Дыялекталагічная экспедыцыя ў Кіраўскі раён

З 26 па 30 чэрвеня 2023 года супрацоўнікі Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа знаходзіліся ў планавай дыялекталагічнай экспедыцыі, якая праходзіла ў Кіраўскім раёне Магілёўскай вобласці. Гэтым разам даследчая група складалася з супрацоўнікаў аддзела дыялекталогіі і лінгвагеаграфіі Вадзіма Шклярыка і Ірыны Галавіной і супрацоўніцы аддзела лексікалогіі і лексікаграфіі Анастасіі Марозавай.

Абвешчаны набор у аспірантуру Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі на 2023 год на спецыяльнасць 10.02.01 – Беларуская мова

План прыёму:

Спецыяльнасць

Колькасць бюджэтных месцаў

Аспірантура дзённай формы навучання

Аспірантура ў форме саіскальніцтва

10.02.01 – Беларуская мова

1

 

Колькасць платных месцаў у аспірантуру (па спецыяльнасцях 10.02.01 – Беларуская мова; 10.02.02 – Руская мова; 10.02.03 – Славянскія мовы) неабмежаваная.

 

У адпаведнасці з Распараджэннем Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі “Аб тэрмінах прыёму асоб для атрымання навукова-арыентаванай адукацыі ў 2023 годзе” (ад 29.05.2023 № 14) прыём дакументаў у аспірантуру адбываецца з 1 жніўня па 30 верасня 2023 года.

 

Прыём уступных экзаменаў па спецыяльных дысцыплінах – перыяд з 6 па 11 кастрычніка 2023 года.

Любаншчына на гісторыка-культурнай карце Беларусі

Любаншчына на гісторыка-культурнай карце Беларусі : зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культ., мовы і літ-ры, Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа ; навук. рэд.: І. Л. Капылоў, Т. М. Дамашэвіч ; адк. рэд.: В. У. Міцкевіч, Ю. В. Маліцкі. – Мінск : Беларуская навука, 2023. – 424 с.

У зборнік уключаны артыкулы, у аснову якіх пакладзены рэгіянальны матэрыял, дзе асвятляюцца актуальныя пытанні ў галіне мовазнаўства, літаратуразнаўства, гісторыі і культурнага жыцця Любаншчыны.

Актуальныя праблемы сучаснай славістыкі: час, прастора, інфармацыйныя тэхналогіі

Актуальныя праблемы сучаснай славістыкі: час, прастора, інфармацыйныя тэхналогіі: зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа ; рэдкал.: В. П. Русак, В. А. Мандзік. – Мінск : Беларуская навука, 2023. – 341 с.

Змешчаныя ў зборніку навуковыя артыкулы даюць комплекснае ўяўленне пра асноўныя кірункі, здабыткі, праблемы сучаснай і старажытнай беларускай мовы, метадалагічныя пошукі ў галіне славянскай філалогіі.

Жыццёвы лёс Браніслава Тарашкевіча (1892–1938)

Жыццёвы лёс Браніслава Тарашкевіча (1892–1938) / Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа ; уклад.: Л.А. Ліхадзіеўская, В.П. Русак, В.Л. Татур ; навук. рэд. В.П. Русак. – Мінск : Беларуская навука, 2023. – 330 с. : іл.

Выданне прысвечана акадэміку Б.А. Тарашкевічу – буйнейшаму беларускаму лінгвісту, мовазнаўцу, перакладчыку і грамадскаму дзеячу першай паловы ХХ ст., які ўвайшоў у гісторыю сучаснага беларускага мовазнаўства перш за ўсё як аўтар першай нарматыўнай “Беларускай граматыкі для школ” і распрацоўшчык асноўных прынцыпаў і сістэмы арфаграфічных норм сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Выданне дапоўнена архіўнымі дакументамі, большасць з якіх друкуецца ўпершыню.

ПРАБЛЕМЫ ФАРМІРАВАННЯ МОЎНАЙ КАМПЕТЭНЦЫІ БУДУЧЫХ МЕДЫКАЎ

Дырэктар Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа І.Л. Капылоў і старшыня Рэспубліканскай тэрміналагічнай камісіі Э.В. Ярмоленка прынялі ўдзел у ІІІ Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі  «Бесперапынная прафесійная медыцынская адукацыя і атэстацыя медыцынскіх работнікаў: у фокусе дыстанцыйных і сімуляцыйных тэхналогій», якая прайшла на базе Гомельскага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта.

Выгонная, Л. Ц. Фанетыка роднага слова: выбраныя працы

Выгонная, Л. Ц. Фанетыка роднага слова: выбраныя працы / Л. Ц. Выгонная; уклад.: В. П. Русак [і інш.]; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа. – Мінск: Беларуская навука, 2023. – 393 с.

У зборніку змешчаны выбраныя працы доктара філалагічных навук Л.Ц. Выгоннай па актуальных праблемах фанетыкі, фаналогіі, інтанацыі і націску ў сучаснай беларускай літаратурнай мове, разглядаюцца пытанні перадачы гукавога строю мовы сродкамі арфаграфіі і пунктуацыі. Матэрыялы зборніка знойдуць прымяненне пры асвятленні пытанняў станаўлення і развіцця беларускай мовы, пры стварэнні абагульняльных прац па фанетыцы і фаналогіі беларускай літаратурнай мовы, у выкладчыцкай практыцы.

Глядзіце таксама

  • Корпус беларускай мовы