Адбыўся круглы стол, прысвечаны 95-годдзю з дня нараджэння Аркадзія Іосіфавіча Жураўскага

13 снежня 2019 года ў Інстытуце мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры адбыўся круглы стол, прысвечаны 95-годдзю з дня нараджэння лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі, заслужанага дзеяча навукі, члена-карэспандэнта НАН Беларусі, доктара філалагічных навук, прафесара, ветэрана Вялікай Айчыннай вайны Аркадзія Іосіфавіча Жураўскага.

КРУГЛЫ СТОЛ, ПРЫСВЕЧАНЫ 95-ГОДДЗЮ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ ЧЛЕНА-КАРЭСПАНДЭНТА НАН БЕЛАРУСІ АРКАДЗІЯ ІОСІФАВІЧА ЖУРАЎСКАГА

13 снежня 2019 г. адбудзецца круглы стол, прысвечаны 95-годдзю з дня нараджэння члена-карэспандэнта НАН Беларусі Аркадзія Іосіфавіча Жураўскага 
 
Пачатак у 11.00 гадзін
вул. Сурганава 1 корп. 2, аўд. 302
 
Запрашаюцца ўсе жадаючыя!

Французска-беларускі слоўнік прававой лексікі

Французска-беларускі слоўнік прававой лексікі / Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мова-ва імя Якуба Коласа; Мінскі дзярж. лінгвістычны ўн-т ; уклад. A. А. Завадская [і інш.] ; навук. рэд.: A. А. Завадская, Я. В. Волкава. – Мінск: Беларуская навука. – 413 с.

Плытніцтва: тэматычны слоўнік

Плытніцтва: тэматычны слоўнік/Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа ; уклад. В. М. Курцова [і інш.]; навук. рэд. В. М. Курцова. Мінск : Беларуская навука, 2019. - 297 с.: іл.
18ВN 978-985-08-2500-1.

Пайшоў з жыцця Крамко Іван Ігнатавіч

30 лістапада 2019 года пайшоў з жыцця Іван Ігнатавіч Крамко, вядомы беларускі вучоны, які зрабіў важкі ўклад у развіццё беларускага гістарычнага мовазнаўства.

Іван Ігнатавіч Крамко нарадзіўся 4 студзеня 1931 года ў вёсцы Беражна Карэліцкага раёна Гродзенскай вобласці ў сям’і сялян Ігната Андрэевіча і Надзеі Васільеўны Крамко. Там, на берагах Нёмана, прайшло яго дзяцінства. Падчас Вялікай Айчыннай вайны з восені 1943 г. да вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў ён быў сувязным атрада “Камсамолец” на тэрыторыі Мірскага раёна.

Пасля заканчэння ў 1950 годзе сярэдняй школы ў мястэчку Мір Іван Ігнатавіч паступіў на філалагічны факультэт (беларускае аддзяленне) Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта імя У.І. Леніна, які  закончыў у 1955 г. У тым жа годзе паступіў у аспірантуру Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа Акадэміі навук БССР, пасля заканчэння якой з кастрычніка 1958 года да снежня 2004 года працаваў у сектары (аддзеле)  гісторыі беларускай мовы на пасадах малодшага і старшага навуковага супрацоўніка.

Сустрэча з акадэмікам В.У. Шырокавым

У Інстытуце мовазнаўства імя Якуба Коласа адбылася чарговая сустрэча з акадэмікам НАН Украіны, доктарам тэхнічных навук, дырэктарам Украінскага моўна-інфармацыйнага фонду НАН Украіны У.А. Шырокавым.

Гэтым разам У.А. Шырокаў правёў прэзентацыю зборніка навуковых прац Украінскага моўна-інфармацыйнага фонду, які ён узначальвае з часу заснавання ўстановы ў 1991 годзе.

Інстытуту мовазнаўства імя Якуба Коласа – 90

У НАН Беларусі прайшоў Першы міжнародны кангрэс “Беларуская мова – галоўная гісторыка-культурная каштоўнасць нацыі і дзяржавы”. Неабходнасць правядзення кангрэса была абумоўлена тым, што беларуская мова з’яўляецца не толькі сродкам камунікацыі, але і асновай кансалідацыі нацыі, галоўным элементам культуры, сімвалам нацыянальнай свядомасці і ідэнтыфікацыі, сродкам захавання і перадачы сацыяльнага вопыту. Паўнавартаснае і ўсебаковае развіццё нацыянальнай мовы выступае гарантам гуманітарнай бяспекі краіны, садзейнічае фарміраванню пазітыўнага іміджу дзяржавы. На сучасным этапе ўзрастае аўтарытэт беларускай мовы на міжнароднай арэне, аб чым сведчыць яе актыўнае вывучэнне ў навучальных установах і культурных цэнтрах Польшчы, Германіі, Кітая, Літвы, Латвіі, Японіі, Чэхіі,  Славакіі, Украіны, Расіі, Сербіі і іншых краін свету. У блізкім і далёкім замежжы праводзяцца прадстаўнічыя навуковыя канферэнцыі, прысвечаныя феномену мовы памежжа, стану беларускіх народных гаворак, гісторыі станаўлення і развіцця беларускай мовы, моўных асаблівасцей старабеларускіх пісьмовых крыніц і інш. На парадку дня стаіць праблема шырокага выкарыстання інфармацыйных тэхналогій у правядзенні лінгвістычных даследаванняў, што дазволіць перайсці ад традыцыйнага накаплення фактаў і інфармацыі да павышэння іх сацыяльна-эканамічнай эфектыўнасці і магчымасці рэальнага прымянення ў розных сферах грамадскага і культурнага жыцця краіны, у першую чаргу ў сферы адукацыі, культуры, рэдактарска-выдавецкай дзейнасці, перакладазнаўстве. Неабходнасць узаемаабмену назапашанымі тэарэтычнымі ведамі і практычным вопытам прадвызначыла  правядзенне шырокамаштабнага навуковага форуму з удзелам айчыных і замежных вучоных-мовазнаўцаў, выкладчыкаў ВНУ, настаўнікаў, рэдактараў, перакладчыкаў, прадстаўнікоў органаў дзяржаўнага і мясцовага кіравання.

Службовая камандзіроўка ў рамках сумеснага праекта “Даследаванне семантычнай матывацыі ў беларускай і польскай мовах у дыяхранічным дыяпазоне”

З 17 па 25 кастрычніка 2019 г. у рамках безвалютнага абмену паміж Польскай акадэміяй навук і Нацыянальнай акадэміяй навук Беларусі адбылася службовая камандзіроўка аднаго з выканаўцаў сумеснага праекта “Даследаванне семантычнай матывацыі ў беларускай і польскай мовах у дыяхранічным дыяпазоне” – старшага навуковага супрацоўніка аддзела славістыкі і тэорыі мовы “Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа” Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі названага аддзела Герасімовіч В.В. у Інстытут славістыкі Польскай акадэміі навук. Прадметам асаблівай увагі праекта з’яўляецца вывучэнне семантычнай матывацыі, вызначэнне матывацыйных паралеляў, якія паўсталі ў выніку развіцця агульнай праславянскай спадчыны ці ўзніклі незалежна адзін ад аднаго ў сувязі з намінатыўнымі працэсамі тыпалагічнага характару ў кожнай з абраных моў; распрацоўка матэрыялу праводзіцца ў дыяхранічным плане на аснове этымалагічных дадзеных, якія адносяцца да даследавання лексічных адзінак.

Праграма Першага міжнароднага навуковага кангрэса “Беларуская мова – галоўная гісторыка-культурная каштоўнасць нацыі і дзяржавы (да 90-годдзя Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа)”

У НЦПI адбылося чарговае пасяджэнне экспертнага савета па пытаннях перакладу заканадаўчых актаў на беларускую мову

На пасяджэнні экспертнага савета па пытаннях перакладу заканадаўчых актаў на беларускую мову 10 кастрычнiка 2019 г. быў разгледжаны пераклад Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям’і. Указаны пераклад адобраны і рэкамендаваны да размяшчэння на Нацыянальным прававым Інтэрнэт-партале Рэспублікі Беларусь.

Заседание экспертного совета 10.10.2019

Глядзіце таксама

  • Корпус беларускай мовы