РЭСПУБЛІКАНСКАЯ НАВУКОВАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ «Вялікі пясняр беларускага народа Якуб Колас – адзін са стваральнікаў сучаснай беларускай літаратурнай мовы», 29 верасня 2022 года (ІНФАРМАЦЫЙНЫ ЛІСТ)

“ТАЯМНІЦЫ ФАЛЬКЛОРНЫХ ЭКСПЕДЫЦЫЙ”: ЛЕКЦЫЯ ДЛЯ СТУДЭНТАЎ БДПУ ІМЯ М. ТАНКА

25 красавіка 2022 г. Т.М. Аліферчык, загадчык аддзела славістыкі і тэорыі мовы, і А.М. Боганева, загадчык сектара этналінгвістыкі і фальклору, прачыталі лекцыю “Таямніцы фальклорных экспедыцый” для студэнтаў 1–2 курсаў факультэта пачатковай адукацыі Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка.

Супрацоўнікі Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа Т.М. Аліферчык і А.М. Боганева штогод выязджаюць у экспедыцыі, таму іх практычны вопыт можа быць карысным для маладых збіральнікаў.

ЗНАЁМСТВА З ПРАВАСЛАЎНАЙ ПІСЬМОВАЙ СПАДЧЫНАЙ

13 красавіка 2022 г. супрацоўнікі аддзела гісторыі беларускай мовы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (філіял “Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа”) Наталля Вікенцьеўна Паляшчук, загадчык аддзела, Ірына Уладзіміраўна Будзько, вядучы навуковы супрацоўнік аддзела, Эльвіра Валер’еўна Ярмоленка, вядучы навуковы супрацоўнік аддзела,  прынялі ўдзел мерапрыемстве “Пісьмовая праваслаўная спадчына Беларусі: з гісторыі выдання”, якое адбылося ў Цэнтральнай бібліятэцы імя Янкі Купалы г. Мінска.

Шляхамі беларускай лексікаграфіі

Супрацоўнікі аддзела сучаснай беларускай мовы Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі 18 красавіка 2022 года правялі навукова-папулярную сустрэчу «Шляхамі беларускай лексікаграфіі» са студэнтамі 1 курса (13 група) філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. У мерапрыемстве прынялі ўдзел студэнты спецыяльнасці «Славянская філалогія»

Перад навучэнцамі выступілі В.П.  Русак,  (загадчык аддзела), В.А. Мандзік, В.І. Уласевіч, А.М. Сяргеева, В.Л. Татур, Н.П. Маслоўская. Навукоўцы пазнаёмілі студэнтаў з гісторыяй нармалізацыі сучаснай беларускай літаратурнай мовы, фундаментальнымі лексікаграфічнымі выданнямі 2013 года («Граматычны слоўнік назоўніка», «Граматычны слоўнік дзеяслова», «Граматычны слоўнік прыметніка»), новымі праектамі ў галіне распрацоўкі арфаграфічных норм сучаснай беларускай літаратурнай мовы.

ПОМНІКІ СТАРАБЕЛАРУСКАГА ПІСЬМЕНСТВА – СКАРБОНКА ВЕДАЎ ПРА НАШАЕ МІНУЛАЕ

07.04.2022 г. у Дзіцячай бібліятэцы № 6 імя Васіля Віткі г. Мінска прайшла сустрэча вучняў  шостых класаў СШ № 60 г. Мінска з кандыдатам філалагічных навук Перавалавай Наталляй Юр'еўнай, старшым навуковым супрацоўнікам аддзела гісторыі беларускай мовы і Макітрук Святланай Мікалаеўнай, малодшым  навуковым супрацоўнікам аддзела гісторыі беларускай мовы Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі.

ТЫ ЗЖЫЛОСЯ З НАМІ, БАЦЬКАЎСКАЕ СЛОЎЦА, // ЯК БЫ КОРАНЬ З ДРЭВАМ, ЯК БЫ З НЕБАМ СОНЦА… (Янка Купала Роднае слова. 1910).

22 сакавіка 2022 г. у Цэнтральнай бібліятэцы імя Янкі Купалы вядучы навуковы супрацоўнік аддзела гісторыі беларускай мовы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі доктар філалагічных навук прафесар Мароз Валянціна Канстанцінаўна правяла для навучэнцаў Мінскага фінансава-эканамічнага каледжа і чытачоў бібліятэкі  майстар-клас на тэму “Янка Купала пра беларускую мову”. Гэта сустрэча арганізавана ў рамках цыкла навукова-папулярных лекцый, уключаных у план мерапрыемстваў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па патрыятычным выхаванні ў 2022 г. (першае мерапрыемства – навукова-папулярная лекцыя “Праект стагоддзя беларускай гуманітарыстыкі: «Гістарычны слоўнік беларускай мовы»” –  было прымеркавана да Міжнароднага дня роднай мовы і праведзена 23 лютага б.г.).

Зборнік «Сучасныя праблемы анамастыкі», выпуск 1

У выдавецтве «Беларуская навука» выйшаў з друку першы выпуск зборніка «Сучасныя праблемы анамастыкі». Змешчаныя ў выданні навуковыя артыкулы айчынных і замежных даследчыкаў закранаюць розныя віды анамастычнай лексікі і адлюстроўваюць сучасны стан беларускай і ў цэлым славянскай навукі аб уласных імёнах. Падаецца таксама падборка матэрыялаў да слоўнікаў.

Зборнік адрасуецца спецыялістам у галіне анамастыкі (мовазнаўцам, гісторыкам, географам), краязнаўцам, выкладчыкам, студэнтам і школьнікам, а таксама ўсім, хто цікавіцца пытаннямі паходжання і функцыянавання ўласных імёнаў.

Набыць выданне можна ў «Акадэмкнізе» (пр. Незалежнасці, 72). Кошт асобніка – 30,91 р.

Сучасныя праблемы анамастыкі : зб. навук. арт.

Сучасныя праблемы анамастыкі : зб. навук. арт. / НАН Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа ; навук. рэд. І. Л. Капылоў. – Мінск : Беларус. навука, 2022. – Вып. 1. – 404 с.

ВАРЫЯНТНАСЦЬ У ГЕТЭРАГЕННЫМ ГАРАДСКІМ МАЎЛЕННІ (НА МАТЭРЫЯЛЕ ЗАПІСАЎ У г.п. ХОЦІМСКУ)

24 сакавіка 2022 г. перад супрацоўнікамі Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа з дакладам на тэму “Варыянтнасць у гетэрагенным гарадскім маўленні (на матэрыяле запісаў у г. п. Хоцімску)” выступіла Наталля Васільеўна Яненка, кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры беларускага мовазнаўства Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, у рамках навуковай стажыроўкі.

Даклад суправаджаўся відэапрэзентацыяй. Наталля Васільеўна паведаміла пра мэту, задачы, аб’ект і прадмет праведзенага даследавання гетэрагеннага гарадскога маўлення ў г.п. Хоцімску Магілёўскай вобласці; засяродзіла ўвагу на кваліфікацыі матэрыялу, на відах вар’іравання ў маўленні інфармантаў і тыпах моўных пераменных. 

Беларусь, ты збудавана з беларускіх слоў!

28 лютага 2022 г. у Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры адбылася ІІІ-я навукова-практычная канферэнцыя «Беларусь, ты збудавана з беларускіх слоў!», прымеркаваная да Міжнароднага Дня роднай мовы.

Для ўдзелу ў канферэнцыі было пададзена 60 заявак вучняў
VІІI-XІ класаў з Мінска і Мінскай вобласці. Арганізацыйны камітэт канферэнцыі адабраў 50 работ. Канферэнцыя праходзіла ў дзвюх секцыях: літаратуразнаўчай і краязнаўчай.

Глядзіце таксама

  • Корпус беларускай мовы